Cegléd Város Hivatalos Honlapja

betűméret:
Alapértelmezett színséma

A SZOCIÁLIS SZOLGÁLATÉRT


szakmai elismerésben részesültek
2008-óta "Cegléd Város Szociális Szolgálatáért" elismerő oklevél a kitüntetés neve

 

2019-ben

 

A Nyugat-magyarországi Egyetem szociál-pedagógus szakán szerzett diplomát 2009-ben.

A Gyermekjóléti Szolgálatának családgondozója, majd a Család és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere és jelzőrendszeri tanácsadója lett.

Felkészülten, a gyermekvédelem iránti mélységes elköteleződéssel kezdte meg munkáját a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központban.

A jogszabályok dzsungelében tökéletesen eligazodik, mindig nyitott és képes arra, hogy valami újat tanuljon, vagy elsajátítson. Határozott személyiségének, derűs életszemléletének köszönhetően hamar kiérdemelte munkatársai bizalmát, akik számíthatnak figyelmére, támogatására.

Munkáját a szakértelem, fegyelem, pontosság, precizitás, gyors helyzetfelismerés és szakmai alázat jellemzi.

Nagyfokú empátiája miatt az ügyfelek a segítségét, tanácsait elfogadják, bizalmukba fogadják. Együttműködésük során gondot fordít arra, hogy a közös munkában mielőbb kialakuljon az a bizalmi légkör, melyben a külső, belső erőforrások - a lehető legoptimálisabb módon mozgósíthatóak annak érdekében, hogy közös erővel el tudjanak indulni az "elakadásból".

Az intézményben eltöltött idő alatt nagy gyakorlatra tett szert, de szakmai tudását képzéseken, konferenciákon való részvétellel is fejleszti.

Tapasztalatával az egész szakmai egység munkáját segíti, a gyakran megoldhatatlannak tűnő ügyekben is tud új ötletekkel szolgálni.

Hobbija a fotózás, amellyel örömteli pillanatokat örökít meg az intézményben rendezett programokon.

Tartósan kiemelkedő, magas színvonalú munkájáért és emberi tulajdonságai elismeréseként ítélte oda 2019-ben a Képviselő-testület a "Cegléd Város Szociális Szolgálatáért" szakmai kitüntetést.

A ceglédi Református Gyermekotthon gazdasági vezetői megbízatását 2004-től látja el. Az eltelt időszakban biztos és stabil hátteret és alapot biztosított a fogyatékkal élő gyermekek, fiatalok, fiatal felnőttek ellátását biztosító intézmény gazdálkodását illetően.

Mérlegképes könyvelőként és pedagógusként magas szakmai elhivatottsággal végezte gazdasági és szakmai munkáját, melynek során fontosnak tartotta a gyakorlat és az elmélet egységét. Ennek érdekében folyamatosan képezte magát, így többek között jó eredménnyel végzett a Károli Gáspár Református Egyetem tanító szakán.

Kitartó, lelkiismeretes és magas szintű munkájának köszönhetően a gyermekotthon Cegléd kiemelkedő szakmaisággal működő intézményéve vált.

Intézményvezető-helyettesi tevékenysége nyomán az intézmény ellátotti létszáma elérte a 85 főt, azonban a létszámbeli növekedéssel együtt mindvégig sikerült megőriznie a gyermekek családias környezetben történő gondozását és fejlesztését.

Kiemelkedő, magas színvonalú intézményvezetői munkájáért és elért eredményeiért ítélte oda a Képviselő-testület a "Cegléd Város Szociális Szolgálatáért szakmai kitüntetést.

1996. június 20-án Kalocsán egészségügyi szakközépiskolai érettségit, általános ápoló-asszisztens végzettséget szerzett.

2002-től a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet Csecsemő- és Gyermekosztályának ápolója volt.

2009-ben teológus végzettséget szerzett. 2009. szeptember 1-től a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet szociális szervezőjeként látta el feladatait.

Folyamatosan képezte és képezi magát.

2014-től szociális munka tanulmányokat folytatott, 2018. január 29-én vette át szociális munkás oklevelét a Károlyi Gáspár Református Egyetemen.

Intézeti szociális munkásként a kórház valamennyi osztályán segíti a szociálisan rászoruló betegeket ügyeik intézésében. Rendszeres kapcsolatot tart a térség önkormányzataival, szociális és egészségügyi intézményeivel

Aktívan részt vesz az Egészségfejlesztési Iroda munkájában. Sokrétű segítő, szervező munkáját önzetlenül, odaadással és szorgalommal végzi.

Közösségének és a szociális munka e területén végzett példaértékű, kiváló tevékenységéért ítélte oda 2019-ben Cegléd Város Önkormányzatának képviselő-testülete "Cegléd Város Szociális Szolgálatáért" szakmai elismerést.

 

2018-ban

 

Böndő-Szegedi Szilvia 2007 óta dolgozik a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központban. Dolgozott családgondozóként, és mentálhigiénés munkatársként, 2018. szeptemberétől óvodai és iskolai szociális segítő feladatkörben.

Tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem Szociális munka szakán, majd a Sola Scriptura Teológiai Főiskolán biblia alapú lelkigondozó szakon, a Wesley János Lelkészképző Főiskolán végezte, ahol pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátásából szakvizsgázott.

2018-ban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán katekéta-lelkipásztori munkatárs végzettséget szerzett.

Munkája során különös figyelmet fordít a hátrányos helyzetű családokra, gyermekekre. Kiemelten fontosnak tarja a prevenciót városunkban, ezért aktívan tesz is érte. Évek óta szervezi az "Éld át az életet" prevenciós programsorozatot.

Sokirányú képzettsége is hozzájárul ahhoz, hogy munkáját nagy odaadással és lelkesedéssel végzi. A Szent György Népfőiskolán többször vett részt előadóként, mely előadásokat a hallgatók szívesen fogadták.

Évek óta közreműködik a Szent Kereszt Karitász tevékenységében. A rászorulók felkutatásával, nyári táborok szervezésével, csomagosztással a krízishelyzetbe került emberek megsegítésében aktívan dolgozik.

A Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és a Ceglédi Szent Kereszt Karitász közötti jó kapcsolat kialakításában nagy szerepet játszott, ezzel is hozzájárulva a város szociális gondjainak a megoldásához. Amikor azonnali segítség kell egy család életében, a Szolgálat sok esetben még most is a Karitász segítségével tud a felmerülő helyzetben intézkedni.

Munkáját nemcsak hivatásként, hanem szabadidejében is végzi a város rászorulóinak megsegítésében.

Böndő-Szegedi Szilviát kitartóan végzett szociális munkája elismeréseként "Cegléd Város Szociális Szolgálatáért" szakmai kitüntetésben részesíti önkormányzatunk képviselő-testülete.

Huszonöt éve dolgozik lelkiismeretesen a betegellátásban, azóta is nap, mint nap alkalmazza szakmai tudását, emberségét a betegek szociális és mentálhigiénés ellátásában.

Jelenleg a Toldy Ferenc Kórház I. Psychiátriai Rehabilitációs Osztályán szociális munkásként, kiemelkedő színvonalon tesz a rászorultakért.

Egészségügyi végzettségeit a ceglédi Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskolában szerezte.

2014-ben a Károli Gáspár Református Egyetemen szociális munkás szakképzettséget szerzett. Jelenleg a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar - Egészségügyi Szociális Munka mesterképzésére jár.

Dolgozott körzeti ápolóként háziorvos mellett. Rövid ideig a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szociális munkása volt, amely tevékenységét - 2016-tól - a Toldy Ferenc Kórház I. Psychiátriai Rehabilitációs Osztályán folytatta.

Munkáját nagy odaadással, precizitással végzi. A betegek és hozzátartozóik valamint a kollégák felé egyaránt empatikus, és fáradhatatlanul segítőkész. Energiát nem kímélve mindent megtesz azért, hogy a betegek a maximális ellátásban részesüljenek, és otthonosabban érezzék magukat az osztályon. Szoros kapcsolatot ápol a szociális otthonokkal és a betegek további sorsában szerepet játszó személyekkel és intézményekkel.

Toronyai Zoltánnét lelkiismeretes és példaértékű szakmai munkája alapján tüntette ki idén a Képviselő-testület a "Cegléd Város Szociális Szolgálatáért" című elismeréssel.

1998 óta dolgozik a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezeténél, mint területi munkatárs. A Szervezet mozgalmi munkájához tartozó valamennyi területen - mint véradás-szervezés, elsősegélynyújtás népszerűsítése, szociális munka, segélyezés, adománygyűjtés - gyakorlatot szerzett az évek során, és végez professzionális szintű munkát a mai napig.

Minden városi rendezvényen képviseli a Vöröskereszt mozgalmi tevékenységét: elsősegély-bemutatók szervezésével, az egészséges életmódra való nevelés bemutatásával, véradások szervezésével emeli a rendezvények színvonalát.

Csilla fáradhatatlan, mindig megújuló, kreatív munkatársa a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének, a térségben végzett tevékenysége pedig méltán hozzájárul Cegléd humanitárius és karitatív tevékenységének magas színvonalához.

 

Túriné Tóth Csilla a ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumban érettségizett. A vöröskeresztes évek alatt szociális asszisztensi képesítését is megszerezte, ezzel is segítve a Szervezet humanitárius és karitatív tevékenységének ellátását. A rászorulók segítése érdekében jó kapcsolatban van az önkormányzattal, a térség szociális intézményeivel, vállalatokkal. Tevékenységeivel fellendítette a vöröskeresztes önkéntességet mind felnőtt, mind ifjúsági szinten. A térségben különféle intézményekkel jó együttműködést alakított ki, melynek hozománya a Vöröskeresztes bázis iskola, és bázis óvoda megalakulása. Munkája elismeréseként már 2000-ben városi oklevelet kapott.

2002 óta fő profilként az elsősegélynyújtás népszerűsítése, tanfolyamok és vizsgák szervezése az egyik olyan terület, amely a térségben nevéhez fűződik, és amely a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének hírnevét is öregbíti.

Egyéb tevékenységként jelenleg is egészségügyi felvilágosító előadásokat tart iskolákban, városi és kistérségi szinten egyaránt. Minden évben megrendezi az elsősegélynyújtó versenyt, amely nagy sikernek örvend a fiatalság körében.

 

Túriné Tóth Csilla a Vöröskereszt mozgalmi munkájának égisze alatt az elmúlt években méltó módon járult hozzá Cegléd város humanitárius és karitatív életéhez. Tartósan kiemelkedő, magas színvonalú munkájáért és emberi tulajdonságai elismeréseként ítélte oda 2018-ban a Képviselő-testület a "Cegléd Város Szociális Szolgálatáért" szakmai kitüntetést.

 

2017-ben

 

1938. szeptember 25-én született Udvardon.

Tanulmányait Cegléden a Hámán Kató Általános Iskolában, majd a Kossuth Lajos Gimnáziumban folytatta. A Szegedi Tanárképző Főiskolán magyar-orosz szakos tanári diplomát szerzett. Idén vehette át aranydiplomáját.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán hittanár diplomát kapott majd a SOTE-n mentálhigiénés végzettséget szerzett. Évtizedeken keresztül fáradhatatlanul végezte tanári munkáját. Tanított Abonyban a Gyulai Gál Általános Iskolában, majd a Földvári Károly Általános iskolában. A szakmai munkaközösség tagja, és ifjúságvédelmi felelős volt.

A Ceglédi Szent Kereszt Karitászcsoportnak tíz éve vezetője. A Katolikus Egyház segélyszervezetében rendkívül elkötelezetten és szerényen látja el szolgálatát. Megkülönböztetett figyelemmel és türelemmel fordul a legelesettebb emberek felé.

Segíti a városban élő rászorulókat, élelmiszercsomagokkal, ruha és bútoradományok gyűjtésével. Aktívan közbenjár olyan nehéz ügyekben, mint például a közmű helyreállítás. Támogatásokat kér és szerez, hogy a nehéz sorsú ceglédiek mindennapi életét megkönnyítse.

Kiváló Pedagógus elismerésben, és Caritas Hungarica Díjban részesült.

Dékány Mária Magdolnát sokrétű szervező munkájának és mindenre kiterjedően segítőkész hozzáállásának elismeréseként "Cegléd Város Szociális Szolgálatáért" szakmai kitüntetésben részesíti önkormányzatunk képviselő-testülete.

 

Gigor Tiborné 1985-ben "általános ápoló, asszisztens " képesítést szerzett. A képesítés megszerzését követően Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központban helyezkedett el, gondozói munkakörben. A gondozási feladatokat mindig emberséggel, szeretettel végezte.

Munkája mellett fontosnak tartotta szakmai tudásának fejlesztését , melynek során 2016-ban a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar Szociális munka szakán szociális munkás asszisztens végzettséget szerzett, jelenleg pedig szociális munka szakon utolsó éves hallgató.

2017-től az idősek otthonában mentálhigiénés munkatárs feladatkörben dolgozik.

Mindennapi tevékenységét magas szintű szakmai felkészültség, lelkiismeretesség, hivatástudat, elkötelezettség jellemzi. Munkáját kitartással, precízen és nagy odafigyeléssel végzi. Az idős és a demens lakók ellátására, életminőségük javítására nagy hangsúlyt fektet. A plusz feladatok elvégzésben aktívan részt vesz.

Klárira igazán elmondható, hogy munkáját "szívvel-lélekkel" látja el.

Gigor Tiborné kollégánkat - munkája és emberi tulajdonságai alapján - feltétlenül érdemesnek tartjuk a városi szintű elismerésre.

Gigor Tibornénak tartósan kiemelkedő, magas színvonalú munkájáért és emberi tulajdonságai elismeréseként ítélte oda 2017-ben a Képviselő-testület a "Cegléd Város Szociális Szolgálatáért" szakmai kitüntetést.

 

Máté Bálintné 28 éve odaadóan, nagy lelkesedéssel látja el pedagógusi feladatait. Tanult szakjait, a rajzot, földrajzot és az informatikát komplex látásmóddal, mesterien ötvözi, magas fokon valósítva meg a tantárgyi koncentrációt. Nemcsak a szaktárgyi ismeretek továbbadását tartja fontosnak, hanem a tanulók megértő támogatását is.

A Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola pedagógusaként tanítja az emelt szintű oktatásban részt vevő gyerekeket. A mindennapi munkájának szerves része a Budai úti iskolában oktatott sajátos nevelési igényű és az egyéb hátrányokkal küzdő tanulókkal való foglalkozás is. A sokrétű szakmai kihívásnak kivételes szociális érzékenységgel felel meg.

A tehetséggondozás területén az esélyegyenlőség elkötelezett híve. Nem csak a legjobbakkal foglalkozik, hanem a kevésbé szerencsés körülmények között nevelkedőket is támogatja, ösztökéli őket a pályázatokban való részvételre.

Kiemelkedő felkészültségű, igényes, kreatív pedagógus, akinek projektmunkái széles körben ismertek, elismertek. Figyeli a pályázatokat, melyek révén különleges élményekhez juttathatja tanulóit, és az általános műveltségi szintjüket növelheti. Minden kínálkozó alkalmat megragad, hogy a rá bízott gyerekek a természet, a kultúra, a néphagyomány iránt fogékony, érdeklődő felnőttekké váljanak.

Több éve részt vesz tanítványaival a HATÁRTALANUL programban, valamint a Zöld Kapuk, Székely Kapuk projektben. Ezekkel a lehetőségekkel az ország sok szép helyére és az ország határán túlra is eljutottak diákjai.

Tanít a Tetz Alapfokú Művészeti Iskolában is. Ennek keretében elsősorban a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket részesíti előnyben a rajz szakkörökön.

"A Budai Úti Iskolásokért" Alapítvány munkájában aktívan vesz részt. Jó szervezőkészségével, szép díszleteivel nagyban hozzájárul az alapítványi rendezvények sikeréhez.

Máté Bálintnét lelkiismeretes és példaértékű szakmai munkája alapján tüntette ki idén a Képviselő-testület a "Cegléd Város Szociális Szolgálatáért" című elismeréssel.

 

2016-ban

 

Tizenkét éve dolgozik a szociális ágazatban, szociális segítő munkáját asszisztensként kezdte.

 

2007szeptember 1-jétől a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Szenvedélybetegek közösségi ellátásában közösségi gondozóként dolgozik.

 

Feladatai teljesítésére magas szintű szakmai felkészültség és empátiás készség a jellemző. Munkáját hivatástudattal, lelkiismeretesen, elkötelezetten látja el. Munkatársaihoz és a kliensekhez való viszonya példaértékű. Türelmes, kedves, segítőkész személyisége megnyugtató és bizalomkeltő.

 

Minden helyzetben számítani lehet segítségére, akár kliensről van szó, akár a munkaközösségért, vagy az intézményért kell tenni valamit. Napi feladatai mellett készségesen vesz részt önkéntes, közösségi tevékenységekben. Kezdeményező, aktív szerepet játszik kulturális és szabadidős programok szervezésében és lebonyolításában.

 

Fülöpné Halápi Zsuzsannának tartósan kiemelkedő, magas színvonalú munkájáért és emberi tulajdonságai elismeréseként ítélte oda 2016-ban a Képviselő-testület a "Cegléd Város Szociális Szolgálatáért" szakmai kitüntetést.

A bölcsődei életben eltöltött húsz éve alatt csecsemő- és gyermekgondozói munkáját a szülők, és a gyermekek nagy megelégedésével látja el.

 

2001-ben bölcsődei szakgondozói képesítést szerzett, melyet 2010-ben gyógypedagógiai asszisztensi képesítéssel egészített ki.

 

A Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság megalapításakor a Dózsa György Úti Tagbölcsőde szakmai vezetője volt, 2013-tól pedig a Deák Utcai Tagbölcsőde szakmai vezetője.

 

Nemcsak vezetőként, de csapattagként is kiválóan megállja a helyét. Kezdeményezéseivel, újító ötleteivel gyakran átsegíti az intézményt a mindennapi problémákon. Tapasztalataival, szakmai tudásával hozzájárul az intézmény fejlődéséhez. Részt vesz az újításokban, és számítani lehet rá a változások zökkenőmentes bevezetésében is. A kollégák elismerik és támogatják munkáját. A gyermekekkel, szülőkkel, kollégáival jó kapcsolatot alakít ki, mindig bizalommal fordulnak hozzá.

 

Raj Csillát lelkiismeretes és példaértékű szakmai munkája alapján tüntette ki idén a Képviselő-testület a "Cegléd Város Szociális Szolgálatáért" című elismeréssel.

Szociális munkásként dolgozik a kórház Ápolási Osztályán, 2011. február 1-je óta.

Meghatalmazással képviseli a betegeket hivatalos helyeken, segítséget nyújt az okmányok, különféle dokumentumok ügyintézésében. Intézi a rászorulók egyéb személyes ügyeit, mint például a nyugdíj átutalása a tartózkodási helyre, hozzátartozó nélküli betegek részére a közüzemi számlák időben történő befizetését, egyéni igényeknek megfelelő bevásárlás, postai küldemények intézése.

Munkája során jó kapcsolatot épített ki a helyi és környéki önkormányzatokkal, hatósági és civil szervezetekkel.

Személyre szóló törődéssel segíti az új betegeknek az osztály életébe történő beilleszkedését, a megváltozott élethelyzet elfogadását. Jó hangulatú elfoglaltságokkal színesíti az idősek napjait, ahol mesél, énekel, társalog velük. Figyelmet igénylő, egyben szórakoztató feladatokkal törekszik az időskori demencia kialakulásának megelőzésére.

Tevékenységét hivatásnak tekinti. Az Ápolási Osztályon hosszabb ideje tartózkodó betegek számára szinte családtagnak számít.

Tóthné Agárdi Ildikót sokrétű szervező munkájának és mindenre kiterjedően segítőkész hozzáállásának elismeréseként "Cegléd Város Szociális Szolgálatáért" szakmai kitüntetésben részesíti a Képviselő-testület.

 

2015-ben

 

Asztalos László 2006 óta dolgozik a Vöröskereszt Hajléktalan Szállóján, mint szociális munkás.

A nappali melegedőn és az éjjeli menedékhelyen is szolgálatot teljesít, ezért nagyon jól ismeri mindkét terület munkáját.

Szakmai elkötelezettségét mutatja, hogy elvégezte a szociális asszisztensi képzést. Munkáját megbízhatóan nagy alapossággal végzi. Szem előtt tartja a kliensek igényeit, ugyanakkor következetesen betartatja a szállóra vonatkozó szabályokat. Határozott, magabiztos fellépésének köszönhetően - szolgálati idejében - a kiegyensúlyozottság, a nyugalom tapasztalható - a szálló egész területén. A kliensek problémáira azonnal reagál és keresi a megoldási lehetőségeket. Szívesen együttműködnek Lászlóval, megbíznak benne.

 

Közösségének és a szociális munka e területén végzett példaértékű, kiváló tevékenységéért ítélte oda Cegléd Város Önkormányzatának képviselő-testülete "Cegléd Város Szociális Szolgálatáért" elismerő oklevél kitüntetést.

Az "általános ápoló, asszisztens" képesítést 1990-ben szerezte meg. Ezt követően az egészségügyben, majd 1997. július 1-jétől a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központban helyezkedett el - ápolói munkakörben.

Ápolási, gondozási tevékenységét a lelkiismeretesség, a hivatástudat, az elkötelezettség és a magas szintű szakmaiság jellemzi.

Az idősek gondozását szeretettel és odaadással végzi. Kiváló közösségi ember, a szabadidejét is feláldozva vesz részt az intézmény rendezvényein, programjain. Kezdeményező a közösségi tevékenységekben, aktív szerepet játszik a kulturális és szabadidős programok szervezésében és lebonyolításában.

Munkatársaihoz és az otthon lakóihoz való viszonya példaértékű: kedves, türelmes, segítőkész. Derűt sugárzó személyisége biztonságérzetet közvetít. Mindenben számítani lehet rá, ha a kollégáiért, a közösségéért, az intézményéért kell tenni valamit.

2014-ben benevezte munkahelyét a "Szebb, Virágosabb Ceglédért" városszépítő versenybe, melynek első díját nyerték el. Önkéntes munkájával, az otthon dolgozóinak és lakóinak segítségével megszépültek a kertek, amelyek azóta is sok örömet okoznak az ott élőknek és dolgozóknak egyaránt.

 

Bognárné Varga Katalinnak példaértékű szakmai és lelkiismeretes munkája alapján ítélte oda a Képviselő-testület "Cegléd Város Szociális Szolgálatáért" elismerő oklevél kitüntetést.

 

2014-ben

Czérna Miklósné szociális munkás    
Czeróczkiné Czinege Mária szakgondozó - BÖVI
Tehenes Gábor szociális munkás

 

2013-ban

Balla Károlyné élelmezésvezető - Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ


2012-ben

Túri Gáborné szociális ápoló-gondozó - M. M. Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon
Vörös Anna szakgondozó - BÖVI
Tálasné Gondos Margit gondozotti ügyintéző - Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ


2011-ben

Szél Ferencné csoportvezető - Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Idősek Otthona
Tauber Györgyné gondozónő - Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság Deák Utcai Tagbölcsőde
Farkas Ágnes csoportvezető - Polgármesteri Hivatal


2010-ben

Sárdi Jánosné - A Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság munkaügyi előadója
Német Gézáné - A Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központban gazdasági vezetője


2009-ben

Egriné Fabók Mária - A Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ gondozónője
Lehotay Istvánné - A Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság Dózsa György Úti Tagbölcsőde gondozónője
Veresné Matkovics Gyöngyi - A Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló - Gondozó Otthon szociális, ápoló-gondozója


2008-ban

Dr. Hajnal Renátána - A Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szolgálatvezetője
Sziládi István - A Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ munkatársa
Halla Ferenc - A "Gondoskodás a Hajléktalanokért" ellátó integrált intézmény vezetője


2007-ben

Dr. Varga Tünde - Gyámhivatal irodavezetője
Farkas Márta - Tanyagondnoki Szolgálat intézményvezetője
Mikulásiné Oláh Ágnes - Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ igazgatója


2006-ban

Nem adott ki a Képviselő-testület "Szociális szolgálatért" szakmai elismerést


2005-ben

Farkas Béla - a Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete titkára
Szabóné Kökény Erzsébet - az Egyesített Szociális Intézmény főnővére
Dr. Szentesi Andrásné - az Országos Református Szociális Módszertani Intézet Fogyatékosok Ápoló- és Gondozó Otthona


2004-ben

Dr. Gyáni Éva - a Humán Szolgáltató Központ igazgatója
Hajdú Györgyné - a Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola tanára.
Sárközy Kálmán - a Losontzi István Általános Iskola pszichológusa


2003-ban

Czérna Miklósné - Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet
Magyar Károlyné - Báthory u. Óvoda
Túri Antalné - Országos Református Szociális Módszertani Intézet
Fogyatékosok Ápoló- és Gondozó Otthona