Cegléd Város Hivatalos Honlapja

betűméret:
Alapértelmezett színséma

TÁJÉKOZTATÓ AZ E-ÜGYINTÉZÉSRŐL


Áttekintő

 

Bevezető

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 1.§ 17. b) pontja alapján a helyi önkormányzat elektronikus ügyintézést biztosító szerv, amely 2018. január 1. napjától köteles az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv-ben, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) meghatározottak szerint biztosítani.

 

Az E-ügyintézési tv. 9.§ (1) bek. a) és b) pontja alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője.

 

Természetes személy ügyfelek részére az E-ügyintézési tv. nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban erre lehetőséget kell biztosítania számukra az elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek.

 

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy

  • gazdálkodó szervezet ügyfél az E-ügyintézési tv. 14.§ (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét;
  • természetes személy ügyfél - amennyiben ügyeit elektronikusan kívánja intézni - az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába szíveskedjen alaprendelkezést tenni az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából.

 

A rendelkezési nyilvántartás szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve meghatalmazásainak rögzítésére. A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/ weboldalon keresztül érhető el, ahol bejelentkezést - a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatáson keresztüli (ügyfélkapus) azonosítást - követően rögzítheti rendelkezéseit.

 

Önkormányzati Hivatali Portál

Cegléd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) számos ügytípusban az önkormányzati ASP rendszer keretei közt létrejött Önkormányzati Hivatali Portálon (a továbbiakban: OHP) közzétett elektronikus űrlapok útján, valamint egyéb esetekben e-Papír szolgáltatás útján biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét ügyfelei számára. Azokban az ügyekben, melyekben nem lehetséges elektronikus űrlapon ügyet intézni, az ügyfelek e-Papír szolgáltatást kötelesek igénybe venni.

 

E-ÜgyintézésAz OHP az Önkormányzat hivatalos honlapjának jobb oldali sávjában elhelyezett "ÖNKORMÁNYZATI ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS" feliratú bannerre, a címlapon szereplő "INTÉZZE ÜGYEIT ELEKTRONIKUSAN" feliratú bannerre kattintva, vagy közvetlenül a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap címen keresztül érhető el.

 

 

 

Elektronikus ügyintézés

A teljes körű elektronikus ügyintézéshez ügyfélkapus azonosítással bejelentkezni szükséges. Az OHP-val kapcsolatos részletes tájékoztatót az alábbi letölthető "Elektronikus ügyintézés az E-önkormányzat portálon" című dokumentumban, illetve a https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato oldalon olvashat.

 

Elektronikus ügyintézés az E-önkormányzat portálon

 

Javasoljuk, hogy az elektronikus ügyintézés megkezdése előtt tekintse át az Önkormányzat alábbi, elektronikus úton benyújtható nyomtatványainak listáját:

OHP-n benyújtható űrlapok listája
Ágazat/Témacsoport Ügytípus Megnevezés
Adóügy általános adónyomtatványok Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására (kitöltési útmutató + ügyleírás)
Adóügy általános adónyomtatványok Bejelentkezés, változás-bejelentés (kitöltési útmutató + ügyleírás)
Adóügy általános adónyomtatványok Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről (kitöltési útmutató + ügyleírás)
Adóügy általános adónyomtatványok Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására (kitöltési útmutató + ügyleírás)
Adóügy általános adónyomtatványok Kérelem adófelfüggesztésre (kitöltési útmutató + ügyleírás)
Adóügy általános adónyomtatványok Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben (kitöltési útmutató + ügyleírás)
Adóügy általános adónyomtatványok Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem (kitöltési útmutató + ügyleírás)
Adóügy általános adónyomtatványok Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem (kitöltési útmutató + ügyleírás)
Adóügy általános adónyomtatványok Automatikus részletfizetési kérelem (kitöltési útmutató + ügyleírás)
Adóügy általános adónyomtatványok Megkeresés köztartozás behajtására (kitöltési útmutató + ügyleírás)
Adóügy általános adónyomtatványok Méltányossági, fizetési könnyítés kérelem (kitöltési útmutató + ügyleírás)
Adóügy általános adónyomtatványok Bevallás előrehozott helyi adóról
Adóügy általános adónyomtatványok Adategyeztetés önkormányzati adóügyben (kitöltési útmutató + ügyleírás)
Adóügy általános adónyomtatványok Visszaigazolás jövedelem letiltásáról (kitöltési útmutató + ügyleírás)
Adóügy idegenforgalmi adó Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (kitöltési útmutató + ügyleírás)
Adóügy iparűzési adó Bevallás ideiglenes helyi iparűzési tevékenységről (kitöltési útmutató + ügyleírás)
Adóügy iparűzési adó Iparűzési adó előleg módosítási kérelem (kitöltési útmutató + ügyleírás)
Adóügy jövedéki adó (magánfőzött párlat) Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről (kitöltési útmutató + ügyleírás)
Adóügy jövedelemadó (termőföld bérbeadás) Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás (kitöltési útmutató + ügyleírás)
Adóügy jövedelemadó (termőföld bérbeadás) Erdőnek minősülő termőföld haszonbérbe adásából, valamint az erdőnek minősülő termőföldön folytatott társult erdőgazdálkodásból származó jövedelem adómentességéről szóló kiegészítő nyilatkozat
Adóügy kommunális adó Adatbejelentés magánszemély kommunális adójáról (kitöltési útmutató + ügyleírás)
Adóügy talajterhelési díj Talajterhelési díj bevallás (kitöltési útmutató + ügyleírás)
Adóügy építményadó Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról (kitöltési útmutató + ügyleírás)
Általános vagy egyéb igazgatási ügyek birtokvédelem Birtokvédelmi kérelem (ügyleírás)
Általános vagy egyéb igazgatási ügyek elővásárlás, előhaszonbérlet Adás-vételi vagy haszonbérleti szerződés közzétételi kérelem (ügyleírás)
Általános vagy egyéb igazgatási ügyek fakivágás Fakivágási engedélykérelem, bejelentés
Általános vagy egyéb igazgatási ügyek keresetlevél Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Általános vagy egyéb igazgatási ügyek keresetlevél Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben ( ügyleírás)
Általános vagy egyéb igazgatási ügyek ebnyilvántartás Ebösszeíró adatlap
Általános vagy egyéb igazgatási ügyek ebnyilvántartás Bejelentés az ebösszeíráskor közölt adatok változásáról
Általános vagy egyéb igazgatási ügyek mezőgazdaság, környezetvédelem Méh vándoroltatásához kijelentő lap, bejelentő lap (kitöltési útmutató + ügyleírás)
Általános vagy egyéb igazgatási ügyek mezőgazdaság, környezetvédelem Illegális hulladék lerakás és egyéb környezetszennyezés bejelentése
Általános vagy egyéb igazgatási ügyek mezőgazdaság, környezetvédelem Bejelentés parlagfűvel vagy allergén gyommal szennyezett területről
Általános vagy egyéb igazgatási ügyek kérelem Kérelem jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásból való törléséhez
Általános vagy egyéb igazgatási ügyek címkezelés, lakcím nyilvántartás Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez, módosításához (kitöltési útmutató + ügyleírás)
Anyakönyvi ügyek kivonat Anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem (kitöltési útmutató + ügyleírás)
Hagyaték adatszolgáltatás Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz (kitöltési útmutató + ügyleírás)
Hagyaték nyilatkozat Nyilatkozat öröklésre jogosultakról (kitöltési útmutató + ügyleírás)
Hagyaték adatkérés Adatkérés hagyatéki eljárásban illetékes közjegyzőről (kitöltési útmutató + ügyleírás)
Ipar-kereskedelem szálláshely Adatszolgáltatás üzleti célú egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Ipar-kereskedelem szálláshely Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés
Ipar-kereskedelem szálláshely Szálláshely megszűnésének bejelentése
Ipar-kereskedelem üzleti tevékenység Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához
Ipar-kereskedelem üzleti tevékenység Működési engedély visszavonási kérelem
Ipar-kereskedelem üzleti tevékenység Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
Ipar-kereskedelem rendezvény Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem
Ipar-kereskedelem vásár, piac és bevásárlóközpont Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés
Ipar-kereskedelem telepengedély Ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem
Ipar-kereskedelem telepengedély Ipari tevékenység folytatásának bejelentése
Ipar-kereskedelem telepengedély Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése
Ipar-kereskedelem telepengedély Székhely, telephely, egyéb ipar- és kereskedelmi nyilvántartásban szereplő bejegyzés, valamint jármű tárolási hely igazolási kérelem
Ipar-kereskedelem telepengedély Bejelentés üzemi, szabadidős zajforrás zajkibocsátásának megváltozásáról
Ipar-kereskedelem telepengedély Kérelem zajkibocsátási határérték megállapításához, megváltoztatásához
Pénzügy, gazdálkodás étkezés, étkeztetés Nyilatkozat intézményi gyermekétkeztetés lemondásáról
Szociális kérelem Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem (kitöltési útmutató + ügyleírás)
Szociális köztemetés Köztemetési kérelem (kitöltési útmutató + ügyleírás)
Településüzemeltetés, vagyonkezelési ügyek kérelem Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem
Településüzemeltetés, vagyonkezelési ügyek használat Közterület, közút eltérő használata iránti kérelem (kitöltési útmutató + ügyleírás)
Településüzemeltetés, vagyonkezelési ügyek útvonalengedély Behajtási engedély iránti kérelem
Településüzemeltetés, vagyonkezelési ügyek kérelem Kérelem kút megszüntetéséhez (kitöltési útmutató + ügyleírás)
Településüzemeltetés, vagyonkezelési ügyek kérelem Kérelem kút létesítés engedélyezéséhez (kitöltési útmutató + ügyleírás)
Településüzemeltetés, vagyonkezelési ügyek kérelem Kérelem kút üzemeltetéséhez, fennmaradásához (kitöltési útmutató + ügyleírás)

 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően (2021.01.01-től) az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét - ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést - és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti. A bevalláshoz szükséges ÁNYK nyomtatvány, valamint további információ a https://nav.gov.hu oldalon található.

 

Egyéb, az Önkormányzat hivatalos honlapján található letölthető nyomtatvány elektronikus benyújtása az e-Papír szolgáltatáson keresztül kivitelezhető.

 

e-Papír

E-papírAz e-Papír általános célú elektronikus kéreleműrlap, ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel, szervekkel. Az e-Papír szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát elektronikus úton továbbítani a hatóság felé, amelyeket gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt nem indokolt szakrendszerrel támogatni. Az e-Papír szolgáltatás Központi Azonosítási Ügynökön keresztül vehető igénybe. Az e-Papír felület elérhetősége: https://epapir.gov.hu

Az e-Papír szolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztató a https://epapir.gov.hu/sugo oldalon érhető el. Javasoljuk, hogy az e-Papír szolgáltatás igénybevétele során, amennyiben azok rendelkezésre állnak, használják az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétett letölthető nyomtatványokat. A kitöltött nyomtatvány az e-Papír felületén csatolt dokumentumként feltölthető és beküldhető Önkormányzatunk részére. Ügyintézés előtt, kérjük, minden esetben ellenőrizzék, hogy az érintett ügytípusra vonatkozóan letölthető formanyomtatvány rendelkezésre áll-e. Az ügyintézési folyamat megkönnyítése érdekében új levél írása esetén a "Témacsoport" lenyíló ablakban válassza az "Önkormányzati igazgatás"-t, és legyen figyelemmel a megfelelő ügytípus kiválasztására is.

 

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, amennyiben az ügytípus elektronikus űrlappal támogatott - azaz OHP-n elérhető -, úgy joghatályosan e-Papír szolgáltatás útján ügyet nem lehet kezdeményezni!

 

Üzemszünet, üzemzavar esetén követendő eljárás

 

Az elektronikus ügyintézést szolgáltató szerv minden olyan tervezhető technikai tevékenységet, amely a szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés szünetelését eredményezi, olyan időszakra ütemez, amelyben a szünetelés nem okoz jelentős fennakadást az elektronikus ügyintézésben.

 

Az előre tervezett technikai tevékenységről a Hivatal legkésőbb 3 nappal a tevékenység megkezdése előtt tájékoztatást nyújt az önkormányzat hivatalos honlapján.

 

Az elektronikus ügyintézés 1 munkanapot meghaladó szünetelése esetén a Hivatal ügyfélfogadási időben személyesen fogadja az ügyfelek beadványait, abban az esetben is, ha az adott eljárástípusban a vonatkozó jogszabály alapján kizárólag elektronikus ügyintézésre van lehetőség.

 

Befizetési kötelezettség elektronikus úton való teljesítése

Kérelemre indult eljárás esetén a jogszabály alapján fizetendő illeték mértéke:

  • Telepengedély 5000 Ft (azaz ötezer forint)

 

Az illeték átutalással történő megfizetésére szolgáló számla:

 

Cegléd Város Önkormányzata 11742025-15394772-10900121 számlaszámú Egyéb hatósági illeték megnevezésű számlája.

 

Közleménybe kérjük jelölje meg, hogy milyen jellegű bejelentésnek fizeti meg az illetékét, és jelölje meg a bejelentést tevő cég/vállalkozás nevét.

 

Továbbá tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy kereskedelmi ügyekben üzlet esetében a vásárlók könyvének hitelesítése személyes megjelenéshez kötött, az üzlet csak abban az esetben nyithat meg, ha a hitelesítés megtörtént.

 

Az önkormányzati adóügyek esetén az egyes befizetésekre szolgáló bankszámlaszámokat a "Az önkormányzati adóhatóság számlaszámai" című dokumentum tartalmazza.

 

Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) projektben az önkormányzatok részére bevezetésre került az ASP Elektronikus Fizetési szolgáltatás (ASP e-fizetés), melynek segítségével az ügyfelek online is teljesíthetik befizetési kötelezettségüket. Az elektronikus fizetési szolgáltatás használatáról bővebben az alábbi dokumentumból tájékozódhat.

 

ASP elektronikus fizetési szolgáltatás

 

Kapcsolat

Az önkormányzati elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kérdéseiket feltehetik az eugyintezes@cegledph.hu email címen, illetve telefonon vagy személyesen a Hivatal ügyfélfogadási idejében az adott ügyben illetékes iroda ügyintézőjénél.

 

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos általános kérdéseiket feltehetik a Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül, melynek elérhetőségeit a https://regi.kapcsolat.magyarorszag.hu/1818 oldalon keresztül érhetik el.

 

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyéb dokumentumok

A Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal INFORMÁCIÓÁTADÁSI SZABÁLYZATÁRÓL

Tájékoztatás elektronikus kapcsolattartásról

Elektronikus másolatkészítési szabályzat (hatályos: 2018.01.01. - 2020.02.03.)

Másolatkészítési szabályzat (hatályos: 2020.02.03. - )

Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

Önkormányzati ügyek. Mindenkinek. Bárhonnan.


 

Önkormányzati ügyintézés bárhol, bármikor - 1.

 

Önkormányzati ügyintézés bárhol, bármikor - 2.

 

Önkormányzati ügyintézés bárhol, bármikor - 3.

 

Önkormányzati ügyintézés bárhol, bármikor - 4.

 

Önkormányzati ügyintézés bárhol, bármikor - 5.

 

Önkormányzati ügyintézés bárhol, bármikor - 6.

 

 

Önkormányzati ügyintézés bárhol, bármikor - 7.

 Kereskedelmi ügyekkel kapcsolatos további információk


FELHÍVÁS - vendéglátóhely üzemeltetők részére! »

2021.02.17. 16:13 Lejár 2036.03.03. 23:59

Tisztelt Vendéglátóhely Üzemeltető!

 

Tájékoztatom Önöket és egyben felhívom figyelmüket a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rend.) rögzítettekre:

 

2021. január 1. napjától a vendéglátóhelyek tekintetében egy korszerű és új besorolási rendszer jött létre, amely segítségével megtörtént a vendéglátóhelyek felülvizsgálata. Az Áfa törvény, az üzemeltetők fő tevékenysége, és a hatályos jogszabályok szinkronizálásával létrejött új besorolások a következők:


FELHÍVÁS leendő kereskedők és vendéglátóipari tevékenységet végzők részére!

2021.02.17. 11:11 Lejár 2036.03.31. 23:59

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosításra került, amelynek értelmében 2021. január 1. napjától az üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység akkor végezhető, hogy ha az üzletként szolgáló épület a hatályos jogszabályi feltételeknek megfelel.

Amennyiben az ingatlan nyilvántartásban az épület/épületrész, helyiség nem a megfelelő megnevezéssel (pl.: üzlet, presszó, áruház, stb.), rendelkezik, nem javasoljuk a kereskedelmi hatóság felé történő bejelentést. Tekintettel arra, hogy a bejelentést követően az ellenőrzés során az ingatlan nem fog megfelelni a jogszabályi feltételeknek, ezért az üzlet ideiglenes bezáratására kerül sor, illetve amennyiben a rendeltetésmódosítás ingatlan-nyilvántartási átvezetése nem történik meg határidőn belül, akkor végleges bezárásra kerül.

 

Kérem, hogy az építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésmódosításával kapcsolatos eljárásrendről érdeklődjön a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Közbiztonsági Iroda munkatársainál a +3653511400/371 mellékű, vagy a +3653511431 telefonszámokon, illetőleg a foepitesz@cegledph.hu e-mail címen.

 

Kérem, fentiekre tekintettel járjanak el bejelentéseik során!

 

Dr. Diósgyőri Gitta

címzetes főjegyző

Értékelés: 1/2
Még nincsenek hozzászólások | Hozzászólok