Cegléd Város Hivatalos Honlapja

betűméret:
Alapértelmezett színséma

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE, ÜGYREND


A Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal munkarendje, és ügyfélfogadási rendje 2020.03.01-től

 

 1. Ügyfélfogadási idő - Kőröstetétlen Községháza, az Adóhatósági Iroda , valamint a Beruházási és Közbiztonsági Iroda közterület-felügyelői kivételével:

   

  Hétfő: 12:30-18:00 óráig
  Kedd: 8:00-12:00 óráig
  Szerda: 8:00-16:00 óráig
  Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
  Péntek: 8.00-12:00 óráig

   

 2. Ügyfélfogadási idő az Adóhatósági Irodánál:

  Hétfő: 12:30-18:00 óráig
  Kedd: 8:00-12:00 óráig
  Szerda: 12:30-16:00 óráig
  Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
  Péntek: 8.00-12:00 óráig

   

 3. A Beruházási és Közbiztonsági Iroda közterület-felügyelői hétfőtől péntekig 8:00-9:00-ig tartanak ügyfélfogadást.

   

 4. A polgármester fogadóórája: minden hónap első szerda 9-12 óráig, és minden hónap harmadik hétfő 15-17:30 óráig a Városházán. (Időpont egyeztetés szükséges: 511-401)

   

 5. Az alpolgármester fogadóórája: minden hónap második és harmadik szerda 9-12 óráig a Városházán. (Időpont egyeztetés szükséges: 511-401)

   

 6. A jegyző és az aljegyző fogadóórája: hétfő 13:00 - 17:00 óráig (Időpont egyeztetés szükséges: 511-401)

   

  Időpont egyeztetés a 4-6 sorszámú fogadóórák esetében előzetesen, telefonon történik.

   

 7. Ilyés Marianna főépítész fogadóórája:

   

  Kedd: 9:00-11:00 óráig
  Szerda: 14:00-16:00 óráig

  a Városháza (önkormányzati hivatal) I. emelet 115. irodájában.

  Ügyfélfogadási időben az (53) 511-400/371. mellékű telefonszámon érhető el.
  E-mail címe: foepitesz@cegledph.hu

   

 8. Az irodavezetők fogadóórája:

   

  Hétfő: 13:00-15:00 óráig
  Kedd: 8:00-12:00 óráig

   

 9. Ügyfélfogadási idő Kőröstetétlen községházán:

   

  Hétfő: 8:00-16:00 óráig
  Kedd: nincs ügyfélfogadás
  Szerda: 8:00-16:00 óráig
  Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
  Péntek: 8.00-12:00 óráig

   

 

 

 

Helyiség

sorszáma:

Ügyfélkapcsolatot igénylő feladatok:

 Hatósági és Igazgatási Iroda

135.

Dr. Szoboszlayné Dr. Tóth Ildikó aljegyző, irodavezető

132.

 • Cegléd és Kőröstetétlen közigazgatási területén a házszámok meghatározása (lakcímigazolás)
 • védelmi igazgatás (katasztrófavédelem, közbiztonság)

133.

 • telepengedély, ipari tevékenység bejelentése; kereskedelmi hatóság,
 • rendezvénytartási engedéllyel kapcsolatos hatósági feladatok,
 • zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok,
 • növényvédelmi hatósági feladatok,
 • hulladékgazdálkodási hatósági feladatok,
 • állatvédelem jegyzői hatáskörben,
 • társasházak törvényességi felügyelete

002.

Szociális ügyintézés (bejárat a Városháza díszudvarából, sorszám az információs pultnál)

 • 70 éven felüli egyedül élők hulladék-közszolgáltatási díjkedvezményének ügyintézése,
 • köztemetés,
 • települési támogatás,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

008.

Anyakönyvi ügyintézés (bejárat a Városháza díszudvarából)

 • anyakönyvi igazgatás,
 • esküvői szolgáltatások,
 • hagyatéki ügyek

 Pénzügyi Iroda

142.

Sipos Nikoletta irodavezető

102.

Pénztár

138-141.

Költségvetési, pénzügyi, intézményi gazdálkodási feladatok

004.

Szennyvízcsatorna ügyintézés (bejárat a Városháza díszudvarából)

Adóhatósági Iroda

001/A

Mádi Csaba irodavezető

001.

(bejárat a Kossuth Ferenc utca - Kossuth tér sarkán)

 • helyi adók,
 • talajterhelési díj ügyintézés,
 • vagyoni igazolás; adóigazolás kiadása,
 • adó- és értékbizonyítvány,

 Szervezési Iroda

103.

Jáger Mária irodavezető

101.

központi iktató

104.

mezőgazdasági földterületek hirdetmény ügyintézése, birtokvédelem

105.

személyzeti ügyintéző

110.

jegyzői titkárság; zenés, táncos rendezvények bejelentése

119.

közművelődési, köznevelési (önkormányzati óvodák) igazgatás;

egészségügyi alapellátási igazgatás

136.

jegyzői megbízott (Kőröstetétlen, CRNÖ), választási igazgatás

137.

hivatali gondnokság

109.

polgármesteri, alpolgármesteri titkárság; "Cegléd" név-, címerhasználat engedélyezése

 Beruházási és Közbiztonsági Iroda

107.

Dr. Gujka Attila irodavezető

209.

 • önkormányzati fejlesztések
 • közbeszerzési ügyintézés
 • közérdekű bejelentések, panaszok kezelése
 • kátyúkár

217.

mezei őrszolgálat

210.

közútkezelői, útügyi hatósági feladatok

218.

közterület-felügyelet

 • közterület-használat engedélyezése
 • talált dolgok kezelése

213.

 • önkormányzati támogatási (civil) pályázati keretek ügyintézése;
 • polgármester hatáskörébe átruházott tulajdonosi hozzájárulások;
 • mezőőri járulék ügyintézés

A helyiségek sorszámának első számjegye az épület szintjét jelzi!

 

A CEGLÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYRENDJE »