Ezek az oldalak folyamatos fejlesztés és feltöltés alatt állnak!


Pályázati kiírás

Cegléd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Jegyzője
pályázatot hirdet építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére

Cegléd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Jegyzője
pályázatot hirdet építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére


Pályázati feltételek:
- cselekvőképesség,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert végzettséggel rendelkezik (343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete alapján).

Ellátandó feladatok:
− ellátja az elsőfokú építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó feladatokat
− érdemi döntéshez teljes körű eljárás lefolytatása.

A pályázati elbírálásánál előnyt jelent:
- közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga megléte,
- közigazgatási versenyvizsga megléte,
- építésügyi igazgatás területén szerzett közigazgatási gyakorlat
- gépjárművezetői engedély

A pályázathoz csatolni kell:
- részletes szakmai önéletrajzot, ami részletezi eddigi tevékenységét
- iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, illetve annak megérkezéséig, az igénylést igazoló postai feladóvevény fénymásolatát

Illetmény: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján.

A pályázat elbírálásának módja: személyes meghallgatás.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. július 20.
Elbírálási határidő: 2010. július 30.
A munkakör betölthető: 2010. augusztus 2.

A kinevezés határozatlan időre szól, a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázatot Cegléd Város Jegyzője címére kell benyújtani: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
A borítékon kérjük feltüntetni: "Építéshatósági ügyintéző munkakör pályázat"

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást a Hatósági Iroda Építésügyi Csoport csoportvezetőjétől, Balog Anitától kérhet a pályázó, tel.: 53/511-433.

Letölthető nyomtatványok:
1
A lap 0.02 másodperc alatt készült el. Cegléd Város Önkormányzata
2700 cegléd, Kossuth tér 1.
Az oldalt fejleszti és karbantarja: Tánczos Tibor