Ezek az oldalak folyamatos fejlesztés és feltöltés alatt állnak!


Pályázati kiírás

Pályázat általános igazgatási ügyintézői munkakörre

Cegléd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Jegyzője
pályázatot hirdet általános igazgatási ügyintézői munkakör betöltésére


Pályázati feltételek:
- cselekvőképesség,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- jogász szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervező vagy rendvédelmi felsőoktatatásban szerezett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és középfokú számítástechnikai szakképesítés.

Ellátandó feladatok:− szabálysértési eljárások lefolytatása és ügyintézése
− birtokháborítási ügyek intézése

A pályázati elbírálásánál előnyt jelent:
- közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga megléte
- közigazgatási, szakmai gyakorlat

A pályázathoz csatolni kell:- részletes szakmai önéletrajzot, ami részletezi eddigi tevékenységét
- iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, illetve annak megérkezéséig, az igénylést igazoló postai feladóvevény fénymásolata

Illetmény: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. szeptember 20.
Elbírálási határidő: 2008. szeptember 25.
A munkakör betölthető: 2008. október 1-től.

A kinevezés határozatlan időre szól, a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázatot Cegléd Város Jegyzője címére kell benyújtani: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. A borítékon kérjük feltüntetni: "törvényességi ellenőr munkakör pályázat"

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Cegléd Város Jegyzőjétől kérhet a pályázó, tel.: 53/511-405, fax: 53/511-406, e-mail: jegyzo@cegledph.hu1
A lap 0.01 másodperc alatt készült el. Cegléd Város Önkormányzata
2700 cegléd, Kossuth tér 1.
Az oldalt fejleszti és karbantarja: Tánczos Tibor