Ezek az oldalak folyamatos fejlesztés és feltöltés alatt állnak!


Pályázati kiírás

Cegléd Város építészeti értékeinek megóvása-2021

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

"Cegléd Város építészeti értékeinek megóvása-2021"

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Cegléd városképét meghatározó építészeti értékek felújítását támogatni kívánja. Ennek érdekében kiírja a "Cegléd Város építészeti értékeinek megóvása- 2021" című pályázatot (továbbiakban: "Pályázat").

 

I. ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 

1.1. Cegléd Város Önkormányzata (a továbbiakban: "Támogató") 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete alapján vissza nem térítendő támogatást biztosít, amely támogatás utófinanszírozással használható fel.

 

1.2. A támogatásra a Cegléd Város településkép védelméről szóló 37/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Településképi rendelet) 1. mellékletében szereplő, helyi egyedi védelem alatt álló építmények tulajdonosai és jogszerű kezelői, használói, mint építtetők pályázhatnak.

 

1.3. Támogató a beérkezett pályázatokat a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek-, valamint Cegléd Város településképi követelményei alkalmazásának önkormányzati ösztönzéséről szóló 9/2018. (V.30.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: "Támogatási rendelet") való megfelelés alapján bírálja el.

 

1.4. Az elnyerhető támogatás összege az érték-, állagmegóvási, vagy felújítási munka indokolt és elfogadott költségvetési összegének 50 %- a, pályázatonként maximum hárommillió forint.

 

1.5. Az elnyert támogatás az építési munkákra, a településképi bejelentési eljárás lefolytatásához szükséges tervdokumentáció készítésére, továbbá a kivitelezési munkák közvetlen költségeire (kiviteli terv, műszaki ellenőrzés) használható fel, de építési munka nélkül a tervezési költségek nem számolhatók el.

 

1.6. A támogatás utófinanszírozott, ezért az elnyert vissza nem térítendő támogatás kifizetése a munkák elvégzését és elszámolását követően egy összegben történik.

 

1.7. Pályázati támogatás az elbírálást megelőzően még el nem végzett munkákra adható.

 

II. TÁMOGATHATÓ MUNKÁK

 

Helyi egyedi védelem alatt álló építmények, olyan településképi arculatot, utcaképet meghatározó, építészeti értéket hordozó felújítási munkái támogathatóak, mint

2.1. épületek homlokzati felújítása, annak díszítéseivel, tartozékaival,

2.2. nyílászáró csere,

2.3. különleges építészeti értéket képviselő épület vagy az épület megjelenésében jelentős szerepet játszó homlokzatrész, nyílászáró, terasz, tető, előtető felújítása,

2.4. különleges építészeti értéket képviselő egyéb építmény elem felújítása: pl. kerítés, kapuzat, kertépítészeti elem felújítása,

2.5. épület tartozékainak (pl: szobor, relief, majolika, mázas cserép, mozaik, sgraffito, díszítőfestés, díszüvegezés, kovácsoltvas elemek, öntöttvas és spiáter díszítmény) felújítása.

 

III. PÁLYÁZATI HATÁRIDŐK

 

3.1. Pályázatot benyújtani 2021. április 29. és 2021. június 28. között lehet.

3.2. A Pályázatot egy példányban kell benyújtani. A pályázat benyújtható postán Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) címezve (2701 Cegléd, Pf.: 85.), vagy leadható személyesen a Hivatalban (Cegléd, Kossuth tér 1.).

 

3.3. A pályázat benyújtása akkor történik határidőn belül, ha azt legkésőbb a kiírásban közölt időtartam utolsó napján, az ügyfélfogadási idő végéig leadják a Hivatalban, vagy ha a benyújtási határidő utolsó napján postára adásra kerül, amelyet a postai bélyegző igazol. A határidőn túl beérkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

 

3.4. A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: "CEGLÉD VÁROS ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEINEK MEGÓVÁSA 2021" c. pályázat

 

3.5. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok részletes felsorolását a Támogatási rendelet 10-12. § tartalmazza.

 

IV. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

 

4.1. A beérkezett pályázatokat Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete bírálja el, várhatóan 2021. szeptemberi ülésén.

 

4.2. A pályázat eredményéről a döntést követő 15 munkanapon belül minden Pályázó értesítést kap. A nyertes Pályázók az értesítéssel egyidejűleg az aláírásra előkészített Támogatási Szerződést is megkapják.

 

4.3. A sikertelen pályázat anyagát - a pályázati adatlap kivételével - visszaküldjük.

 

V. INFORMÁCIÓ

 

5.1. A részletes pályázati feltételek és a pályázati adatlap elérhető a www.cegled.hu Aktuális / Pályázatok rovatban érhető el.

 

5.2. A pályázati felhívással kapcsolatban Cegléd Város Önkormányzata konzultációs lehetőséget biztosít telefonon, e-mailen vagy előzetesen egyeztetett időpontban személyesen.

Telefonszám: 53/511-400/ 371-es mellék

Email cím: foepitesz@cegledph.hu

Cím: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1., I. emelet 119. iroda

 

5.3. Cegléd Város helyi egyedi védelem alatt álló épületei listája megtalálható:

www.cegled.hu Önkormányzat/rendeletek menüpontban kereshető 37/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

 

5.4. Cegléd Város helyi védelem alatt álló épületeiről információ, értékkataszteri nyilvántartási lap a Cegléd Város Önkormányzata Főépítészi Irodájában igényelhető, vagy személyesen megtekinthető.

 

5.5. Cegléd város településképi követelményei alkalmazásának önkormányzati ösztönzéséről szóló 9/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet, valamint a Cegléd Város településkép védelméről szóló 37/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet a www.cegled.hu honlapon az Önkormányzat/ Rendeletek menüpontban érhető el.


Letölthető nyomtatványok:
1
A lap 0.01 másodperc alatt készült el. Cegléd Város Önkormányzata
2700 cegléd, Kossuth tér 1.
Az oldalt fejleszti és karbantarja: Tánczos Tibor