Ezek az oldalak folyamatos fejlesztés és feltöltés alatt állnak!

2.4. A szerv nyilvántartásai

A feladatellátáshoz szükséges, jogszabályokon alapuló előírt nyilvántartások:

Adatbázis/nyilvántartás megnevezése: Jogszabály hivatkozás:
Közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos nyilvántartások 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról (Ktv.)
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
233/2001. (XII. 10.) Kormány rendelet a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő adatkezelésre és a közszolgálati nyilvántartásra vonatkozó szabályokról
7/2002 (III.12.) BM rendelet a közszolgálati nyilvántartás egyes kérdéseiről
2007. évi CLII. tv. egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
A szabadság, és a munkából történő távollétek Ktv. 41. §-a,
Mt. 107§, 115.§, 120§, 130-140§.
Munkaidő-kedvezményekkel kapcsolatos nyilvántartások Mt. 115. §, 120.§, 140/A. §-ának c) pontja,
Ktv. 39. § (4) bekezdése.
Juttatásokkal kapcsolatos nyilvántartások Ktv. 49.§ - 49/N §,
78/1993. (V.12.) Kormány rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről.
Vagyonnyilatkozat Ktv.22./A §,
117/2001. (VI.29) Kormány rendelet a vagyonnyilatkozat tételéről, átadásáról, kezeléséről, az abban foglalt adatok védelméről, valamint a Közszolgálati Ellenőrzési Hivatal szervezetéről, működéséről és az ellenőrzési eljárás lefolytatásáról.
Központosított illetményszámfejtés 172/2000.(X.18) Kormány rendelet a központosított illetményszámfejtésről 3. § (1) bekezdése,
37/2001. (X.25.) PM. rend. a központosított illetményszámfejtési feladatokról, valamint a bér- és munkaügyi adatszolgáltatás rendjéről.
Képzési Rendszer 199/1998.(XII.4.) Korm. rendelet a köztisztviselők továbbképzéséről és a közigazgatási vezetőképzésről 14. §
További nyilvántartások:

Jogszabályban előírt nyilvántartások:


A feladatellátáshoz szükséges, jogszabályokon alapuló előírt nyilvántartáson kívűl:

Megnevezés:
A 1992:LXIII. tv. 28. § (1) bekezdésében szereplő adatok
az adatkezelés célja
az adatok fajtája
a kezelés jogalapja
az érintettek köre
az adatok forrása
a továbbított adatok fajtája
a továbbított adatok címzettje
a továbbítás jogalapja
az egyes adatfajták törlési határideje
az adatkezelő, adatfeldolgozó neve
az adatkezelő, adatfeldolgozó címe
az adatkezelés, adatfeldolgozás helye
az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége
Az adatokhoz való hozzáférés módja:
Az adatokról való másolatkészítés költségei:


INFÓ  • A szerv nyilvántartásai


A lap 0.02 másodperc alatt készült el. Cegléd Város Önkormányzata
2700 cegléd, Kossuth tér 1.
Az oldalt fejleszti és karbantarja: Tánczos Tibor